МАШИНА ЗА БОБИНИРАНЕ НА КОТВИ С ШЛИЦОВ КОЛЕКТОР ACM87

Машината предназначена за автоматично бобиниране на котви с диаметър на пакета ф53 мм. с шлицов колектор ф35.8 мм. Чрез замяна на минимален брои инструментална екипировка, машината може да бъде пригодена за работа с котви с други диаметри на пакета и колектора. В машината е предвидено регулиране на положението на отделните възли в зависимост от дължината на вала на котвата. Машината се състои от следните основни групи:
- основа (корпус) ;
- модул ъгловопозициониращ котвата ;
- модул за насочване и обработка на проводника при колектора;
- бобиниращо устройство (флайер);
- опъващи устройства – 2 бр.;
- зареждащо манипулатор ;
- механизъм за контрол на ъгловото ориентация на колектора спрямо пакета.
- транспортьор с повдигащо устройство ;

Основата е изградена квадратни тръби и масивни плочи.
Модула за ъглово позициониране е предназначен за ъглово позициониране на котвата по време на бобиниране. Задвижването на шпиндела се осъществява от серво-електродвигател и ремъчна предавка тип HTD. В шпиндела е разположен цангов механизъм чрез който се захваща котвата.
Модул за насочване и обработка на проводника при колектора се състои от група възли които осигуряват вкарването и здравото пресоване на проводника в канала на колектора.
Бобиниращите механизми са два – от двете страни на котвата. Те извършват навиването на проводника около котвата. Това става от серво-електродвигатели, които чрез ремъчна предавка завъртат две бобиниращи рамене. Скоростта на бобинажните рамене по време на бобиниране и скачване се регулира от контролера. Скоростите и ускорението се задават като параметър в програмата. Тези параметри оказват влияние върху качеството на навиваната котва.
Машината е екипирана с опъващи устройства с кинематична обратна връзка и пневматично изменение силата на опъване в различните фази на работния цикъл, управлявано от работната програма с помощта на електро-пневматичен пропорционален клапан.
Зареждащо устройство – ориентира и пренася котвите от магазина (транспорта) до мястото за бобиниране и обратно. Ориентирането на котвата се извършва по пакета и е много прецизно.
Механизъм за контрол на ъгловото ориентация на колектора спрямо пакета. След ориентиране на котвата и захващането в зареждащата цанга се осъществява контрол на ъгловото положение на колектора спрямо пакета. По този начин се отделят негодните котви.
Транспортьора с повдигащото устройство осигуряват захранването на машината със заготовки и транспортирането на готовите детайли.

Управлението и механиката на машината позволя реализирането на различни схеми на бобиниране. Терминала на машината е тип активен екран (TeachScreen). Избирането на команди, преминаването от една страница към друга, въвеждането на определени параметри, както и работата и управлението на машината с него е изключително бързо и лесно. Общия брои на програмите, които могат да бъдат запаметени е 30. Програмите съдържат данни за типа на котвата, схемата на навиване, силата на опъване и т.н.т. Всички операции се изпълняват прецизно за минимално време и по този начин се намалява общото време за бобиниране на котвата. С регулирането на силата на опъване в процеса на работа, конструкцията на опъващите устройства и елементите с които контактува проводника е постигнато не-разтягане (не-намаляване на диаметъра) и запазване на целостта на лаковото покритие на проводника.
Машината за бобиниране се отличава с висока надеждност, гъвкавост, бързина и високо качество на изработените котви.

 

 

Параметър

Стойност

1 Диаметър на пакета ф25-ф70 мм
2 Дължина на пакета 25-90 мм
3 Дължина на котвения вал 50-300мм
4 Диаметър на лагерните шийки 3-18мм
7 Максимален диаметър на проводника 1.5мм
8 Схеми за навиване на котвените намотки програмируема
9 Брой ламели на колектора програмируем
10 Диаметър на колектора 15-40мм
12 Плавно електро-пневматично регулиране на силата на опъване на тела по време на навиване 0 .. 60 N
13 Режим на работа автоматичен
14 Обем на входния магазин за заготовки 12котви
15 Обем на изходния магазин за навити котви 11котви
16 Време за бобиниране на една котва 40..80 сек.*
17 Захранващо напрежение по заявка
18 Налягане на сгъстен въздух 5 bar.
19 Външни размери (без електрошкафа):
Дължина 2000мм
Ширина 1700мм
Височина 1700мм
*Времето на цикъла зависи от схемата на навиване.

 

ЗА ФИРМАТА | ЗА ИЗДЕЛИЯТА | НАМИРАМЕ СЕ | ЗА КОНТАКТИ | Начало

Webmaster